Moody's nâng xếp hạng của VietinBank và BIDV

Quyết định nâng xếp hạng của Moody’s được đưa ra ngay sau khi tổ chức này nâng mức xếp hạng của Việt Nam thêm 1 bậc.

Moody's Investors Service vừa có thông báo nâng bậc xếp hạng của Ngân hàng Công thương Việt Nam (VietinBank) và Ngân hàng Đầu tư Phát triển Việt Nam (BIDV). 

Theo đó, Moody’s nâng xếp hạng tiền gửi dài hạn bằng ngoại tệ và nội tệ cũng như xếp hạng phát hành của hai ngân hàng này thêm 1 bậc. 

Như vậy, xếp hạng tiền gửi nội tệ dài hạn của hai ngân hàng này được nâng từ B2 lên B1, xếp hạng tiền gửi ngoại tệ dài hạn nâng từ B3 lên B2, xếp hạng nhà phát hành cũng được nâng từ B2 lên B1. VietinBank và BIDV đều có triển vọng ổn định. 

Quyết định nâng xếp hạng của Moody’s được đưa ra ngay sau khi tổ chức này nâng mức xếp hạng của Việt Nam thêm 1 bậc (từ B2 lên B1). Trần xếp hạng tiền gửi ngoại tệ của Việt Nam cũng được nâng từ B3 lên B2. 

Moody’s giải thích hai ngân hàng trên được nâng xếp hạng là bởi như những đánh giá trong thông báo nâng xếp hạng của Việt Nam ngày hôm qua, chính phủ Việt Nam đã có thêm khả năng hỗ trợ các ngân hàng này trong trường hợp cần thiết. Moody’s coi VietinBank và BIDV là những ngân hàng có vai trò quan trọng đối với hệ thống ngân hàng trong nước.

(Nguồn: http://cafef.vn/tai-chinh-ngan-hang/moodys-nang-xep-hang-cua-vietinbank-va-bidv-201407301434510405ca34.chn)