Hệ thống lớp học ảo

Lớp học ảo là một loại hình đào tạo trên phần mềm cho phép tổ chức các lớp học diễn ra theo thời gian thực tế. Trong lớp học ảo Giảng viên sẽ truyền tải kiến thức cho học viên giống như lớp học tập trung truyền thống với sự hỗ trợ của mạng máy tính.


Lớp học ảo là một môi trường học tập có tính tương tác cao, giúp cho các học viên có được trải nghiệm thực tế như chính môi trường học tập trên lớp. Với Saba Centra, các tổ chức hay công ty sẽ nhanh chóng đạt được các mục tiêu kinh doanh quan trọng đồng thời giảm thiểu các chi phí hoạt động khi áp dụng các chương trình đào tạo trực tuyến, vì họ không mất các chi phí khác như đi lại và truyền thông đồng thời có thể tiếp cận nhanh chóng nhân viên cũng như khách hàng và đối tác.


Lợi ích của Lớp học ảo

  • Giảm chi phí đào tạo trực tuyến với VoIP miễn phí
  • Loại bỏ những thất bại trong việc đào tạo trực tuyến bằng một giải pháp đào tạo mang tính doanh nghiệp đã được chứng minh qua hơn một thập kỉ qua
  •  Nâng cao hiệu quả của nhân viên qua đào tạo trực tuyến, điều này dễ dàng phát triển và sử dụng
  • Xây dựng nguồn doanh thu mới với các dịch vụ về giáo dục

Phòng Công nghệ - BTS