Đào tạo trực tuyến, xu thế tất yếu cho công tác đào tạo tại DN và BIDV
Tại Việt Nam, Elearning hay Online Training đều được dịch ra là Đào tạo trực tuyến, tuy rằng về mặt phạm vi và hình thức đào tạo trên thực tế có nhiều điểm quan trọng khác nhau.

Đề cập đến Đào tạo trực tuyến (ĐTTT) là chúng ta nghĩ đến máy tính, đến mạng internet và ngày nay với sự bùng nổ của công nghệ, chúng ta hoàn toàn sử dụng được smart phone đểtham gia học trực tuyến. ĐTTT đã hình thành và phát triển tại các nước có nền công nghệ cao như Bắc Mỹ, EU và Nhật Bản từ những năm 1995. Tại Việt Nam, ĐTTT đã có mặt và phát triển từ những năm 2001 trở lại đây và có thể chia thành hai giai đoạn chính.

                                                   
                                        

Giai đoạn đầu là sự phát triển bùng nổ theo diện rộng, đó là vào những năm trước 2007, khi ĐTTT bắt đầu vào Việt Nam. Các doanh nghiệp lớn của nước ngoài tại Việt Nam, các ngân hàng thương mại quốc doanh lớn đã có những đầu tư nguồn lực lớn vào ĐTTT. Tuy nhiên, qua tìm hiểu với những cán bộ, nhân viên trực tiếp tham gia vào hoạt động này tại các doanh nghiệp, tôi được biết hiệu quả của ĐTTT chưa được như mong đợi, chưa tương xứng với nguồn lực mà doanh nghiệp đã bỏ ra để đầu tư. Từ những năm 2010 trở lại đây, ĐTTT đã bắt đầu đi vào chiều sâu để giải quyết các vấn đề thực chất trong hoạt động đào tạo và/hoặc đánh giá của doanh nghiệp, đã có nhiều doanh nghiệp lớn, đặc biệt là các ngân hàng có mạng lưới phủ rộng đã áp dụng và triển khai thành công mô hình ĐTTT vào hoạt động đào tạo và/hoặc đánh giá nhân sự của tổ chức mình.

Với công nghệ phục vụ cho ĐTTT hiện tại, các khóa học trên hệ thống trực tuyến đã đáp ứng được những yêu cầu về đào tạo và quản lý đào tạo tại doanh nghiệp. Công nghệ mới cho phép doanh nghiệp tiến hành một khóa đào tạo trực tuyến với những ưu điểm vốn có của nó và khắc phục được những hạn chế so với đào tạo trực tiếp. ĐTTT đã đóng góp lớn vào giải quyết vấn đề nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cho doanh nghiệp.

ĐTTT có thể áp dụng để giải quyết hai hoạt động chính sau đây:

1. Nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ, nhân viên trong các doanh nghiệp lớn.

Những doanh nghiệp có mạng lưới hoạt động và số lượng nhân viên lớn hàng năm phải đầu tư những khoản tiền rất lớn cho hoạt động đào tạo, trong đó chi phí cho việc đi lại, ăn ở của học viên và giảng viên chiếm tỷ trọng lớn, nhiều khi chi phí dành cho đi lại và lưu trú của học viên và giảng viên còn lớn hơn chi phí dành cho đào tạo khóa học đó. Thêm vào đó, doanh nghiệp cũng luôn phải lên kế hoạch công việc trong trường hợp người lao động đi học. Khi ứng dụng ĐTTT vào hoạt động đào tạo, những vấn đề bất cập này sẽ được giải quyết hiệu quả.

ĐTTT được áp dụng để triển khai những khóa học có nội dung về

+ Chuyên môn nghiệp vụ, giới thiệu sản phẩm hoặc đào tạo nhân viên mới

+ Kiến thức, kỹ năng quản lý và nâng cao tính chuyên nghiệp trong làm việc của nhân viên.


2. Đánh giá năng lực định kỳ

Hiện tại, một số doanh nghiệp và ngân hàng lớn cũng đãứng dựng hệ thống phần mềm ĐTTT vào hoạt động kiểm tra, thi và đánh giá chất lượng, năng lực đội ngũ cán bộ, nhân viên định kỳ và/hoặc đột xuất. Hoạt động này không chỉ có ý nghĩa về mặt tăng cường công tác kiểm tra, đánh giá nhân viên mà còn tạo nên thói quen sử dụng hệ thống trực tuyến, điều này sẽ hỗ trợ rất nhiều trong hoạt động đào tạo.
                                     
                                                    

Khi doanh nghiệp tiến hành công việc này một bền vững, lợi ích đem đến cho doanh nghiệp không chỉ là năng lực của đội ngũ nhân sự được tăng lên mà một hệ quả rất to lớn khác là sẽ tạo nên được một ngân hàng dữ liệu và thông tin về đào tạo và đánh giá đồ sộ, có tính kế thừa.

Với BIDV, trong thời gian qua, với đơn vị đầu mối công tác đào tạo Trường Đào tạo cán bộ đã ứng dụng phần mềm đào tạo trực tuyến vào công tác đào tạo và sát hạch năng lực cán bộ. Trong thời gian này, cùng với việc triển khai dự án Đào tạo trực tuyến tại BIDV, Trường đã xây dựng lộ trình để nâng dần tỷ trọng số giờ, số nội dung và số khóa học được thực hiện thông qua ĐTTT lên, và đặt mục tiêu đến năm 2017 đạt tỷ trọng khoảng 35% – 40% hoạt động đào tạo của BIDV sẽ thông qua hình thức ĐTTT (như ngân hàng HSBC).

Các khóa học của BIDV diễn ra trên hệ thống có thể được tiến hành theo hai hình thức

Hoặc là đào tạo kết hợp, nghĩa là khóa học lúc này sẽ được tiến hành cả trên phần mềm trực tuyến lẫn trên lớp học trực tiếp.

Giảng viên sẽ căn cứ vào nội dung, mục tiêu của từng phần để phân chia xem hoạt động nào thì sẽ diễn ra trên lớp trực tiếp, hoạt động nào thì trực tuyến trên hệ thống.

 

Hoặc đào tạo hoàn toàn trên hệ thống phần mềm, những khóa học

trên hệ thống phần mềm trực tuyến của Trường cung cấp đầy đủ tư liệu và tính năng để học viên học và trao đổi. Thông thường khóa học của Trường sẽ có:

+ Bài giảng dạng video hoặc flash có âm thanh, hình ảnh giảng bài

+ Bài trắc nghiệm ngắn sau mỗi nội dung lớn của khóa học để học viên

kiểm tra, đánh giá lại mức độ hiểu bài của mình

+ Diễn đàn trao đổi, thảo luận để học viên trao đổi các vấn đề thắc mắc với học viên và giảng viên khác trong lớp

+ Lớp học ảo để giảng viên – học viên trao đổi trực tiếp

+ Tài liệu đọc thêm để học viên tham khảo

+ Bài thi cuối khóa học

 

 

Phòng Công nghệ BTS