Đào tạo trực tuyến - Kỳ 2: Chân dung giảng viên trực tuyến

Trong bài trước chúng ta đã tìm hiểu về xu thế tất yếu trong việc áp dụng đào tạo trực tuyến vào các doanh nghiệp và BIDV. Để một khóa học trực tuyến thành công, Giảng viên trực tuyến (GVTT) cần có một số năng lực cần thiết khác so với giảng viên truyền thống.Ảnh minh họa

Sự khác biệt của giảng viên trực tuyến


Chúng ta phân biệt giữa Giảng viên trực tuyến (GVTT) khác với giảng viên trực tiếp ở một số điểm chính sau:

Giai đoạn chuẩn bị

GVTT cần phối hợp với đội ngũ tổ chức đào tạo xây dựng kế hoạch khung và kế hoạch chi tiết cho cả chương trình học (lịch học, các hoạt động, các loại hình bài tập, tiêu chí chấm điểm, tổ chức lớp học) để tiến hành xây dựng khóa học trực tuyến. Các thông tin chung về khóa học sẽ thông báo cho học viên qua Email hoặc diễn đàn.

Giai đoạn triển khai lớp học

Thứ nhất, tại lớp học trực tuyến Giảng viên không những là người chuyển tải kiến thức mà còn là người thúc đẩy việc học tập tích cực. Điều này giúp giảm tỷ lệ học viên không đáp ứng thời lượng và yêu cầu chất lượng của khóa học.

Thứ hai, Giảng viên đóng vai trò quan trọng trong việc phát triển và duy trì một khóa học hiệu quả. Sự tích cực, nhiệt tình và tâm huyết của người giảng viên sẽ có tác động rất tới thành công của khóa học.

Thứ ba, Giảng viên cần am hiểu và sử dụng thành thạo các công cụ áp dụng trong khóa học. Theo dõi, kiểm soát lớp học, “xuất hiện” kịp thời, phản hồi và định hướng cho học viên (đặc biệt thông qua môi trường trao đổi thông tin kết nối mang tính xâu chuỗi), đồng thời cho phép học viên tự chủ trong học tập cũng như có trách nhiệm với việc học của bản thân.


Vai trò của giảng viên trực tuyến - 7 nguyên tắc của thông lệ tốtẢnh minh họa

Để một khóa học trực tuyến thành công, cần thiết phải tạo được 3 yếu tố là Tương tác (Interaction), Gắn kết (Engagement) và Hợp tác (Collaboration). Tương tác ở đây có nghĩa là sự tương tác giữa học viên với giảng viên và học viên với nhau; Học viên tự tạo động lực để gắn kết với nội dung bài học, áp dụng kiến thức học vào thực tế công việc và rút ra những bài học cần thiết cho mình. Và một điều không thể thiếu đó là sự hợp tác chặt chẽ giữa học viên trong các hoạt động của lớp học để cùng hướng tới mục tiêu chung. Để làm được điều này, vai trò của GVTT là vô cùng quan trọng. Có rất nhiều ý kiến về vai trò của GVTT, tuy nhiên có thể tóm tắt 7 nguyên tắc của thông lệ tốt cho vai trò của GVTT như sau:

1. Tạo môi trường khuyến khích sự tương tác giữa giảng viên và học viên.

2. Khuyến khích trao đổi, chia sẻ thông tin giữa học viên.

3. Luôn khích lệ học viên ứng dụng bài học vào thực tế công việc.

4. Phản hồi tích cực và kịp thời tới từng học viên.

5. Thường xuyên thông báo thời hạn của các hoạt động tới học viên, giúp học viên chủ động hoàn thành bài tập.

6. Đưa kỳ vọng về mục đích và mục tiêu khóa học và cách thực đạt được mục tiêu.

7. Tạo ra các hoạt động đa dạng trong lớp để thỏa mãn tất cả các phong cách học tập.


Năng lực cần có của giảng viên trực tuyến


Để thực hiện được tốt các vai trò trên, câu hỏi đặt ra là một GVTT cần phải có những năng lực gì? Điều này có nghĩa là cần có Kiến thức, Kỹ năng và Thái độ nào để trở thành một GVTT giỏi. Các năng lực cơ bản cần có như sau:

Năng lực 1: Am hiểu định dạng trực tuyến

Hiểu rõ và xác định được thời gian và nỗ lực cần thiết cho một khóa học trực tuyến. Điều này bao gồm cả thời gian và nỗ lực của giảng viên và học viên;

Nắm được các khái niệm “hiện diện” của giảng viên trong lớp học trực tuyến để thúc đẩy quá trình học tập.

Năng lực 2: Am hiểu đào tạo trực tuyến

Giảng viên trực tuyến cần có năng lực kết nối và tương tác với học hiên

Kết nối: có thể là mối quan hệ giữa Học viên với học viên, giảng viên thông qua các hoạt động trong lớp học, có thể là hội thoại, thảo luận, lớp học ảo hoặc giữa học viên với nội dung bài học;

Tương tác: có nghĩa là có sự trao đổi qua lại của học viên với Cộng đồng học tập, với Các nhóm học viên

thông qua Phản hồi, Nhận xét, góp ý cho học viên khác và ghi chép hàng ngày, hàng tuần.

Năng lực 3: Thiết kế chương trình, tài liệu khóa học

Xây dựng Kịch bản khung khóa học, trong đó phải nêu được Mục đích, Mục tiêu của khóa học, Các hoạt

động trong khóa học, Lịch trình cũng như nguyên tắc và phương pháp Đánh giá kết quả học tập.

Xây dựng kịch bản chi tiết cần đưa ra chỉ dẫn, hướng dẫn chi tiết, quy tắc đánh giá, quy định về thang điểm và thời gian tham gia lớp học, các tài liệu tham khảo thêm và thời hạn hoàn thành các bài học.

Năng lực 4: Kỹ năng sử dụng công nghệ

Một trong những khác biệt của GVTT với giảng viên trực tiếp là kiến thức và kỹ năng về sử dụng công nghệ. Hiểu rõ về hệ thống quản lý khóa học trực tuyến (Learning Management System), cách thức sử dụng và hạn chế của nó

Năng lực 5: Xây dựng các biện pháp đảm bảo chất lượng

Cuối cùng Giảng viên cần có kiến thức xây dựng các biện pháp đảm bảo chất lượng. Để làm tốt công việc

này, Giảng viên cần am hiểu về các Chuẩn mực hoạt động, quy tắc chấm điểm và đánh giá bao gồm chính thức và không chính thức.

Tóm lại, để làm tốt vai trò của một GVTT, bạn cần nỗ lực rất nhiều để tích lũy kiến thức cũng như kỹ năng cần có của một GVTT, cùng với thái độ trân trọng học viên, trân trọng các phong cách học tập khác nhau và tin tưởng vào sự thành công của khóa học.


Phòng Công nghệ - St