Hệ thống đào tạo trực tuyến BIDV
Thuật ngữ E-Learing đã trở nên quen thuộc trên thế giới trong một vài thập kỉ gần đây. Đó là một phương thức dạy học mới dựa trên công nghệ thông tin và truyền thông. Với E-Learning, việc học là hoàn toàn linh hoạt. Người học có thể học mọi nơi, mọi lúc, học những vấn đề bản thân quan tâm, phù hợp với năng lực và sở thích, phù hợp với yêu cầu công việc… với 1 chiếc máy tính có kết nối mạng. Phương thức học tập này sẽ hỗ trợ bổ sung cho các phương thức đào tạo truyền thống đến học tập trung tại lớp trong cùng thời gian đang áp dụng.

Ngay từ khi mới ra đời, E-Learning đã xâm nhập vào hầu hết các hoạt động huấn luyện và đào tạo của các nước trên thế giới, được chứng minh qua sự thành công của hệ thống giáo dục hiện đại của nhiều quốc gia như Mĩ, Anh, Nhật…

Không nằm ngoài xu thế đó, BIDV đã xây dựng thành công hệ thống đào tạo trực tuyến riêng với việc tích hợp đầy đủ các công cụ, tính năng đào tạo và quản lý. Đây thực sự là một bước tiến lớn, đóng góp vào sự chuyển biến tích cực trong hoạt động đào tạo hiện đại tại BIDV.

Thông qua hệ thống đào tạo trực tuyến, các bài giảng sẽ được số hóa từ bài giảng truyền thống sang bài giảng điện tử, với những tính năng nổi trội: tích hợp các video, audio, quy trình động với những phương tiện, công cụ giao tiếp và trao đổi như thảo luận trực tuyến, lớp học ảo, diễn đàn, … sẽ mang đến cho Học viên và Giảng viên những trải nghiệm thú vị.

Để vận hành và sử dụng hệ thống đào tạo trực tuyến Elearning vào sử dụng trong toàn hệ thống, Trường Đào tạo cán bộ BIDV đã và đang triển chuỗi đào tạo về “Vận hành và sử dụng chương trình Elearning” dành cho đội ngũ cán bộ quản lý đào tạo, giảng viên và các đơn vị thông qua 7 lớp thuộc 3 khóa đào tạo.


Những hình ảnh sôi nổi tại khóa đào tạo đội ngũ giảng viên đào tạo trực tuyến (06-08/04/2015)

 

Chúng tôi tin tưởng rằng, thông qua các khóa đào tạo trên, mỗi học viên sẽ là những sứ giả tích cực và quan trọng trong việc đưa hệ thống đào tạo trực tuyến BIDV chính thức đi vào vận hành, góp phần tích cực vào việc phát triển hoạt động đào tạo nói riêng và phát triển nguồn nhân lực của BIDV nói chung.

 

Nguyễn Thị Thu Phương - BTS