Hội thảo nội bộ BIDV "Blockchain - Tác động và giải pháp đối với ngành TC-NH và BIDV"

Trường Đào tạo cán bộ Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam dự kiến tổ chức Hội thảo nội bộ với chủ đề  Blockchain - Tác động và giải pháp đối với ngành Tài chính - Ngân hàng và BIDVvào ngày 12/6/2018 (thứ Ba).

BIDV có thể được xem là ngân hàng đầu tiên, tiên phong nghiên cứu và tổ chức Hội thảo về công nghệ Blockchain và những ảnh hưởng, giải pháp trực diện đối với ngành Tài chính - Ngân hàng nói chung và và hoạt động của BIDV nói riêng.

Hội thảo sẽ có sự tham gia, chia sẻ của nhiều diễn giả trong và ngoài nước, đến từ đại diện Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, đại diện Ngân hàng Standard Chartered, đại diện hãng Luật Duane Morris, đại diện của các công ty, tổ chức có uy tín trong lĩnh vực công nghệ thông tin, tài chính (công ty IBM Việt Nam, Infinity Labs...).

Một số thông tin chính về Hội thảo như sau:

  1. Thời gian, địa điểm: Chương trình Hội thảo được tổ chức trong 01 ngày 12/6/2018 (thứ Ba), gồm 02 cấu phần, cụ thể:

          - Phiên mở rộng: Từ 08h00-11h45, tại Hội trường tầng 4, Trường ĐTCB BIDV, 773  Hồng Hà, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

          - Phiên trao đổi chuyên sâu: Từ 13h30 – 17h00 tại Phòng họp tầng 22, tháp BIDV, 35 Hàng Vôi, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

  1.  Ngôn ngữ sử dụng: tiếng Việt và tiếng Anh (có phiên dịch).

                        (Xin đính kèm Chương trình chi tiết)

 

Chương trình Hội thảo

“BLOCKCHAIN - TÁC ĐỘNG VÀ GIẢI PHÁP

ĐỐI VỚI NGÀNH TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG

Phòng Tư vấn HTQT - BTS