Buổi gặp mặt với chuyên gia đánh giá độc lập của Cục Hợp tác Kinh tế - Bộ Kinh tế Liên bang Thụy sỹ

Ngày 8/5/2017, TS. Cấn Văn Lực - Hàm Phó Tổng Giám đốc - Giám đốc Trường Đào tạo cán bộ đã có buổi gặp mặt với chuyên gia đánh giá độc lập của SECO (State Secretariat for Economic Affairs) nhằm trao đổi các vấn đề về chất lượng các chương trình đào tạo của SECO dành cho Việt Nam (trong đó có cán bộ, lãnh đạo của BIDV tham dự) và khả năng hợp tác giữa BIDV và SECO trong thời gian tới.

 Trong giai đoạn 2014-2017, đã có 10 cán bộ lãnh đạo của BIDV tham gia Dự án nâng cao năng lực quản lý cho lãnh đạo các Ngân hàng thương mại Nhà nước ở Việt Nam thông qua các khóa đào tạo kỹ thuật. Trong vòng gần 30 tháng học tập, theo đánh giá sơ bộ của một số học viên, chương trình có nhiều ưu điểm nổi bật, như: i) Thiết kế nội dung chương trình, thời lượng phù hợp; ii) Giảng viên có nền kiến thức học thuật cao; iii) SECO hỗ trợ tốt quá trình học tập và các công tác hậu cần khác.

 Về hợp tác giữa BIDV và SECO, trên cơ sở mang lại lợi ích chung, hai bên sẽ xem xét khả năng, cơ hội hợp tác trong lĩnh vực đào tạo, nghiên cứu khoa học và tư vấn các vấn đề, nội dung trọng điểm trong ngành.

Buổi gặp gỡ với chuyên gia đánh giá độc lập của SECO thể hiện thiện chí, phương thức làm việc chuyên nghiệp, cầu thị và mang tính hỗ trợ cao của SECO dành cho Việt Nam và BIDV.

Phòng TVDCTC & HTQT