Gặp gỡ đại diện Trường chính sách công Lý Quang Diệu

Ngày 31/07/2017 vừa qua, đại diện Trường chính sách công Lý Quang Diệu (LQD) dẫn đầu bởi Ông Louis Low- Giám đốc bộ phận Tuyển sinh, Marketing & Đối ngoại, đã tới thăm và làm việc với Trường ĐTCB BIDV nhân dịp đến công tác tại Việt Nam. Được thành lập từ năm 2004, Trường LQD (Lee Kuan Yew School of  Public Policy) trực thuộc Viện Đại học Quốc gia Singapore (NUS) hiện đang là một trong những trường đứng đầu trên thế giới trong việc cung cấp các chương trình thạc sỹ, tiến sĩ và các khóa học ngắn hạn về các chuyên ngành liên quan tới Chính sách công.

Tại cuộc gặp gỡ, đại diện Trường LQD đã giới thiệu các chương trình đào tạo dài hạn và ngắn hạn của Trường, đồng thời tìm hiểu về nhu cầu đào tạo của BIDV và các cán bộ trong ngành. Trường LQD cũng cung cấp thông tin về các chương trình học bổng đặc biệt dành cho các khóa học dài hạn. Thông tin chi tiết về chương trình đào tạo và học bổng của Trường LQD tham khảo tại website: https://lkyspp.nus.edu.sg/admissions/graduate-programmes/.

Kết thúc buổi gặp mặt, cả hai bên đã thống nhất tiếp tục trao đổi thông tin và nhu cầu đào tạo để tìm kiếm các cơ hội  hợp tác phù hợp trong thời gian tới.

Phòng TVDVTC&HTQT