Các tin tức về công tác đào tạo của Trường
 

Đã 36 năm kể từ khi ngày 20-11 hàng năm trở thành Ngày Nhà giáo Việt Nam.

Mùa thu năm 2018, Tôi lại có cơ hội cùng với 40 đồng nghiệp là những cộng tác viên của Bản tin Đầu tư và Phát triển được tham gia lớp tập huấn “Kỹ năng viết bài PR – marketing trên báo chí”.

Năm 2018 là năm thứ sáu Trường ĐTCB thực hiện khảo sát thực tế nhu cầu đào tạo, khảo thí tại các chi nhánh.

Ngày 26/10/2018, chương trình bảo vệ Đề án cuối khóa dành cho 91 Học viên – lớp Lãnh đạo Ngân hàng tương lai – Khóa 7 – Năm 2018 đã được tổ chức thành công tốt đẹp.