Sau thành công của Hội thi dịch vụ BIDV năm 2018, đoàn chúng tôi gồm 22 thành viên được cử đi học tập khảo sát tại Nhật Bản vào giữa tháng 11.

Góc nhìn về đất nước Hàn Quốc của một thành viên Đoàn khảo sát học tập về phát triển dịch vụ - phần thưởng cho những thành viên ưu tú tham gia Hội thi dịch vụ BIDV năm 2018.
Trong bối cảnh cạnh tranh và hội nhập quốc tế hiện nay, BIDV luôn xác định chính sách đào tạo và tự đào tạo cán bộ là một trong những yếu tố then chốt...
Tháng 7/2018 tôi may mắn được là một trong 16 học viên tham dự khóa đào tạo tiếng Anh học thuật và chuyên sâu về tài chính ngân hàng tại Đại học Monash.
Tháng 10/2018 vừa qua, BIDV đã trở thành Đối tác đào tạo đạt chuẩn (ATE) của Viện Kế toán Công Chứng Anh và xứ Wales (ICAEW).
Từ ngày 17-19/05/2018, Trường ĐTCB đã phối hợp với các Đơn vị liên quan triển khai tổ chức Khóa đào tạo “Quản lý rủi ro hoạt động theo Basel”.