Ngày 05/10/2018, tại khách sạn Pullman, Hà Nội, ICAEW đã tổ chức Lễ trao chứng nhận Đối tác đào tạo đạt chuẩn cho Ngân hàng BIDV.

Từ ngày 17-19/05/2018, Trường ĐTCB đã phối hợp với các Đơn vị liên quan triển khai tổ chức Khóa đào tạo “Quản lý rủi ro hoạt động theo Basel”.
Triển khai tài chính kinh doanh gần đây đã trở thành mối quan tâm lớn đối với các ĐCTC tại VN nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động.

From 17th to 19th May 2018, BIDV Training School organised the advanced training course “Operational risk management under Basel II”.

Chuỗi chương trình Hội thảo được tổ chức vào hai ngày 13-14/3 tại Hà Nội, với sự chia sẻ, trao đổi của GS.TS. Andreas Hauskrecht - chuyên gia, giảng viên của Đại học Indiana – Mỹ.
Trong ngày 30, 31/3 và 2/4/2018, Trường ĐTCB tổ chức khóa đào tạo “Ứng dụng dữ liệu lớn nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động ngân hàng”.