Trong bối cảnh cạnh tranh và hội nhập quốc tế hiện nay, BIDV luôn xác định chính sách đào tạo và tự đào tạo cán bộ là một trong những yếu tố then chốt...
Tháng 7/2018 tôi may mắn được là một trong 16 học viên tham dự khóa đào tạo tiếng Anh học thuật và chuyên sâu về tài chính ngân hàng tại Đại học Monash.
Tháng 10/2018 vừa qua, BIDV đã trở thành Đối tác đào tạo đạt chuẩn (ATE) của Viện Kế toán Công Chứng Anh và xứ Wales (ICAEW).
Từ ngày 17-19/05/2018, Trường ĐTCB đã phối hợp với các Đơn vị liên quan triển khai tổ chức Khóa đào tạo “Quản lý rủi ro hoạt động theo Basel”.
Triển khai tài chính kinh doanh gần đây đã trở thành mối quan tâm lớn đối với các ĐCTC tại VN nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động.

From 17th to 19th May 2018, BIDV Training School organised the advanced training course “Operational risk management under Basel II”.