Những chính sách phát triển xanh có thể thúc đẩy kinh tế phát triển trong khi ngăn chặn suy thoái môi trường trái đất, sự biến mất của đa dạng sinh thái và việc sử dụng không bền vững các nguồn lực thiên nhiên. 

Tín dụng đen đang là vấn đề gây nhức nhối và trở thành vấn nạn kinh tế - xã hội hiện nay.

Lần lượt các tập đoàn nước ngoài ngỏ ý với Chính phủ Việt Nam cho phép được mua lại các CTTC.

Thị trường tín dụng tiêu dùng hiện có quy mô hơn 1 triệu tỷ đồng (khoảng 50 tỷ USD) nhưng mới chỉ đáp ứng chưa đến một nửa nhu cầu về vốn của người dân khiến các tổ chức cho vay “chợ đen” phát triển mạnh, gây ra bao hệ lụy.

Chuyên gia cho rằng, cần có quy định rõ ràng về việc ngân hàng được giảm tỷ lệ dự trữ bắt buộc có được hưởng thêm các ưu đãi khác nữa hay không.

Đến nay đã đi được hơn 1/3 chặng đường thực hiện Nghị quyết 42/2017/QH14 của Quốc hội về thí điểm xử lý nợ xấu (Nghị quyết 42).