Các tin tức Tư vấn, Hợp tác quốc tế của Trường
 

Tuần lễ Tài trợ thương mại do ICC Áo tổ chức hàng năm là sự kiện mang tính toàn cầu với sự quy tụ của các chuyên gia trong lĩnh vực tài trợ thương mại đến từ hơn 60 quốc gia trên thế giới.

Từ ngày 17-19/05/2018, Trường ĐTCB đã phối hợp với các Đơn vị liên quan triển khai tổ chức Khóa đào tạo “Quản lý rủi ro hoạt động theo Basel”.

Trong số các công nghệ chủ chốt của cuộc CMCN 4.0, Blockchain được dự đoán sẽ là "công nghệ dẫn dắt" trong vài thập kỷ tới.

From 17th to 19th May 2018, BIDV Training School organised the advanced training course “Operational risk management under Basel II”.