Các tin tức Tư vấn, Hợp tác quốc tế của Trường
 
Trong bối cảnh cạnh tranh và hội nhập quốc tế hiện nay, BIDV luôn xác định chính sách đào tạo và tự đào tạo cán bộ là một trong những yếu tố then chốt...

Trong số các công nghệ chủ chốt của cuộc CMCN 4.0, Blockchain được dự đoán sẽ là "công nghệ dẫn dắt" trong vài thập kỷ tới.

Cùng với sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ thông tin và truyền thông, đào tạo trực tuyến (Elearning) ra đời như một cuộc cách mạng về dạy và học, trở thành một xu thế tất yếu...

Tuần lễ Tài trợ thương mại do ICC Áo tổ chức hàng năm là sự kiện mang tính toàn cầu với sự quy tụ của các chuyên gia trong lĩnh vực tài trợ thương mại đến từ hơn 60 quốc gia trên thế giới.