Trường Đào tạo cán bộ thông báo tới các Đơn vị lịch khai giảng các khóa đào tạo quý 1 năm 2019.

Trường Đào tạo cán bộ thông báo tới các Đơn vị lịch khai giảng các khóa đào tạo tháng 11 năm 2018.

Trường Đào tạo cán bộ thông báo tới các Đơn vị lịch khai giảng các khóa đào tạo tháng 10 năm 2018.

Trường Đào tạo cán bộ BIDV thông báo kế hoạch đào tạo tháng 9 năm 2018.

Trường Đào tạo cán bộ thông báo kế hoạch khai giảng các khóa đào tạo tháng 8 năm 2018.

Trường Đào tạo cán bộ thông báo tới các Đơn vị lịch khai giảng các khóa đào tạo tháng 7 năm 2018.