Ngày 16/07/2018, Trường Đào tạo cán bộ đã tổ chức Hội nghị sơ kết 06 tháng đầu năm 2018 và triển khai kế hoạch 06 tháng cuối năm 2018.
“Văn hóa” là cụm từ mà chúng ta nghe thấy hàng ngày, trong đó văn là “vẻ đẹp”, hoá là “trở thành”; văn hoá là những cái tốt, cái đẹp có giá trị,...
Kế hoạch đào tạo, khảo thí năm 2018 và các chỉ tiêu kế hoạch hoạt động của Trường là một trong những kế hoạch cấu phần đầu tiên được Ban lãnh đạo phê duyệt.
QR Code là một mã ma trận hay được gọi là mã vạch hai chiều, được xây dựng từ năm 1994 bởi công ty Denso Wave (Nhật Bản) nhằm mục đích giải mã ma trận nhanh với tốc độ cao.

“Đi một ngày đàng, học một sàng khôn” đó là đúc kết của người xưa mà cũng là những gì tôi vừa trải nghiệm được khi tham gia khóa đào tạo dành riêng cho cán bộ BIDV tại khu vực ĐBSCL.

Đó là những cung bậc cảm xúc nối tiếp nhau tạo thành chuỗi cảm xúc khi tôi được tham gia Khóa đào tạo cán bộ nguồn khu vực Đồng Bằng Sông Cửu Long do BIDV tổ chức.