Trường Đào tạo cán bộ Thông báo tổ chức đợt kiểm tra NLCM vị trí Điện toán năm 2018.

Trường Đào tạo cán bộ thông báo tổ chức đợt kiểm tra NLCM vị trí HCQT năm 2018.

Trường Đào tạo cán bộ thông báo tổ chức thi online-Hội thi Dịch vụ.

Trường Đào tạo cán bộ thông báo tổ chức đợt kiểm tra NLCM vị trí TCNS năm 2018

Trường Đào tạo cán bộ thông báo Lịch Kế hoạch kiểm tra năng lực cán bộ năm 2018.

Trụ sở chính của Trường tại số 773 Hồng Hà – Hoàn Kiếm – Hà Nội với diện tích  7.000m2, với cơ sở vật chất khang trang, chuyên nghiệp đáp ứng được yêu cầu học tập và hội thảo với sức chứa đa dạng.

12