Các tin tức về công tác khảo thí sát hạch trình độ cán bộ
 
Hội thi Dịch vụ của BIDV là một trong những sáng kiến quan trọng của Đề án Dịch vụ, bắt đầu được triển khai từ tháng 05/2018 với 3 vòng thi.
Tổ chức hội thi dịch vụ BIDV 2018 là một trong những biện pháp nhằm thúc đẩy, khuyến khích tinh thần học hỏi, sáng tạo của mỗi cán bộ, mỗi đơn vị làm dịch vụ của BIDV.

Tạm biệt những cánh mai nở vàng, những bông hoa đào đỏ thắm, những cành lộc biếc đầu xuân, những cuộc du xuân vui vẻ….chúng tôi lại trở về với công việc.


Trong môi trường làm việc, vấn đề tạo động lực có ý nghĩa vô cùng quan trọng với tất cả mọi người, đặc biệt với nhân viên, cấp dưới.