Ngày 02/11/2017, Chuyên gia Kinh tế trưởng BIDV – TS.Cấn Văn Lực đã chủ trì buổi họp về cơ chế phối kết hợp nâng cao hiệu quả và chất lượng nghiên cứu ứng dụng tại BIDV.

Tháng 10/2017, hội thảo TTTM thường niên của BIDV đã được tổ chức với sự có mặt của LĐ BIDV, các LĐ và cán bộ TTTNTTTM, đại diện các Chi nhánh trên toàn hệ thống.

Ngày 27/10/2017, BIDV phối hợp với HVNH tổ chức thành công Hội thảo khoa học quốc gia.

Kỳ họp APEC 2017 được tổ chức tại Đà Nẵng, Việt Nam nhằm duy trì những thành quả đàm phán trong mấy năm vừa qua. 

Ngày 27/9/2017, được sự chấp thuận của Tổng Giám đốc, Trường Đào tạo Cán bộ - Cơ quan Thường trực HĐKH đầu mối tổ chức Họp HĐKH thường niên năm 2017.


Trường ĐTCB đã tổ chức buổi Tọa đàm giới thiệu, phổ biến các sáng kiến cải tiến có giá trị tại BIDV.

1234