KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO
Tìm thấy : 1 Bài viết
Để triển khai việc xây dựng Kế hoạch đào tạo và khảo thí năm 2017, Trường ĐTCB đã thành lập 02 đoàn khảo sát thực tế nhu cầu đào tạo và khảo thí đến 19 chi nhánh đại diện cho tất các vùng miền, loại hình chi nhánh trong toàn hệ thống.
Chi tiết

1

JW Player goes here