Ngày 25/10/2016, Thường trực Hội đồng khoa học đã tổ chức thành công buổi Tọa đàm giới thiệu Sáng kiến cải tiến tiêu biểu 6 tháng đầu năm 2016 tại số 9 Đào Duy Anh, Hà Nội.


Ngày 25/10 tại Hà Nội, Hội thảo "Quản trị Tài chính Doanh nghiệp: Thách thức và cơ hội mới" do CPA Úc và Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội tổ chức.

BIDV đã tiến hành tổ chức hội thảo nội bộ "Phân tích, dự báo môi trường kinh doanh của thế giới và Việt Nam năm 2017; giải pháp đối với BIDV".

Ngày 25-26/7 BIDV phối hợp với các đơn vị tổ chức thành công Hội thảo Quốc tế thường niên về Kinh tế, Thương mại và Tài chính.


BIDV tổ chức hội thảo “Phân tích, dự báo môi trường kinh doanh của thế giới & Việt Nam năm 2016; giải pháp đối với BIDV”.

Ngày 12/8/2015 dưới sự chủ trì của TS. Cấn Văn Lực - H.Phó Tổng Giám đốc - Chủ tịch HĐKH BIDV đã diễn ra Hội nghị Hội đồng khoa học BIDV thường niên năm 2015.

1234