TS. Cấn Văn Lực - chuyên gia kinh tế trưởng Ngân hàng BIDV và nhóm tác giả thuộc Trung tâm nghiên cứu BIDV vừa công bố báo cáo phân tích về hoạt động cho vay ngang hàng.

Chất lượng tín dụng là nhân tố quan trọng nhất quyết định chất lượng tài sản ngân hàng cũng như tạo nền tảng tốt giúp ngân hàng phát triển bền vững.

Nền kinh tế số là mục tiêu phát triển của Việt Nam, nhưng thực trạng dùng tiền mặt là chủ yếu như hiện nay vẫn là rào cản lớn khó vượt qua.

Thị trường cho vay tiêu dùng Việt Nam đang là miếng ngon béo bở khiến các công ty tài chính đổ xô vào giành giật. 

Chuyên gia cảnh báo, kinh doanh ngân hàng là kinh doanh rủi ro, nợ xấu xuất phát từ 3 phía, khách quan, khách hàng và ngân hàng.

Xử lý nợ xấu đã có những thành quả quan trọng, tuy nhiên, còn đó không ít vướng mắc mà theo ông Cấn Văn Lực, nếu không quyết liệt và đồng bộ thì sợ không kịp tiến độ.

1234