Tuần lễ Tài trợ thương mại do ICC Áo tổ chức hàng năm là sự kiện mang tính toàn cầu với sự quy tụ của các chuyên gia trong lĩnh vực tài trợ thương mại đến từ hơn 60 quốc gia trên thế giới.

Trong số các công nghệ chủ chốt của cuộc CMCN 4.0, Blockchain được dự đoán sẽ là "công nghệ dẫn dắt" trong vài thập kỷ tới.

Ngày 12/6/2018, Trường ĐTCB tổ chức Hội thảo nội bộ “Blockchain - Tác động và giải pháp đối với ngành TC - NH và BIDV”.

Ngày 7-8/3, Trường ĐTCB đã đầu mối tổ chức đoàn cán bộ BIDV tham dự Hội thảo Vietnam Block-chain Week tại TP.HCM do Infinity Blockchain Labs tổ chức.

Sáng ngày 06/03/2018, Phó TGĐ Trần Phương và Chuyên gia Kinh tế trưởng- TS. Cấn Văn Lực đã có buổi trò chuyện, trao đổi với giáo sư, giảng viên và sinh viên chương trình thạc sỹ MBA tới từ Trường Đại học Bos-ton của Mỹ.

Chương trình đào tạo “Quy trình đánh giá an toàn vốn nội bộ (ICAAP) theo Basel” được tổ chức tại Trường Đào tạo cán bộ từ ngày 18/1 đến hết ngày 21/1/2018.


12345