Từ ngày 26-29/10/2017, Trường ĐTCB đã phối hợp chặt chẽ với Ban PMO với đầu mối chính là Ban QLTD và đơn vị Kaplan Financial (Anh) để triển khai tổ chức thành công Khóa đào tạo.

Với tổng số tài sản khoảng 74 tỷ USD, có 35000 nhân viên và 1440 chi nhánh (năm 2010) ICICI là ngân hàng tư nhân lớn nhất Ấn Độ.


Tại BIDV, việc khảo sát sự hài lòng của CBNV đối với công việc được thực hiện lần đầu tiên năm 2013 do Trường ĐTCB (Phòng Tư vấn DVTC & HTQT) đầu mối triển khai.


Mở cửa thị trường vàng sáng nay 31/5, giá vàng SJC tại Hà Nội được Công ty CP SJC Hà Nội niêm yết giao dịch ở mức 41,31 triệu đồng/lượng (mua vào) - 41,41 triệu đồng/lượng (bán ra)


1